TỔNG CÔNG TY 15
Địa chỉ: Tổ 12, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Website: http://www.tongcongty15.com.vn

Website được thiết kế bởi Công ty Cổ Phần HALO